Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris umbra invidia [25]


v161525pict

Back to top ↑
AMORIS VMBRA INVIDIA.translationtranslation
Ephes. 6.
Induite vos armaturam Dei, vt possitis stare ad-
uersus insidias diaboli.translationtranslation[Bible, Ephesians 6:11]

Eccli 2.
Fili accedens ad amorem Dei, præpara animam
tuam ad tentationem.translationtranslation[Bible, Ecclesiasticus (Jesus Sirach) 2:1]

Hier. ep.5
Diabolo hoc nomen est, postquam homini inuidit.translationtranslation[Hieronymus, Epistolae, l1/l2/plv/plp/plc. 6/115/10/738/A]

Chrysost. homil. in Matth.
Nam sicut assidua est corporibus vmbra: sic in hoc
mundo persecutio satanæ.translationtranslation

August. de laude charitat.
Charitas magna, magna iustitia est; charitas pro-
uecta, prouecta iustitia est.translationtranslation[Augustinus, De natura et gratia, ch/sect/plv/plp. 70/84/44/290]

Gregor. in registro
Nihil est pretiosius Deo virtute dilectionis, nihil
desiderabilius diabolo destructione charitatis.translationtranslation[Gregorius, Regula, pt/ch/plv/plp/plc. 3/23/77/92/D]

Qual sigue la sombra al cuerpo,
Tal la imbidia à la afiçion,
Y à virtud la emulacion. translation

Al wat hem in het licht begheeft,
Lichamelijck brenght schadu mede:
De ziel verlieft, oock waer die sweeft,
Heeft nijt voor schadu t’allen stede:
Den boosen vijant vol van nijt
Op onse ziel is seer verbolghen,
Als ons de liefde Godts beurijt,
Soo schaet ons niet al sijn veruolghen.

Toute chose est d’ombre suiuie,
Quand sur elle le soleil luit;
Ainsi (pres de l’Amour) l’enuie
Talonne nostre ame, & la suit,
Car toute vertu d’ordinaire
A l’ombre de tentation,
Mais que peut le diable aduersaire
Contre vne ferme affection? translationBack to top ↑

Translations

Jaloezie is de schaduw van de liefde.
Jealousy is the shadow of love
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Arm yourselves with God's armour, so that you may hold out against the snares of the Devil.
Mijn kind, indien gij komt om de Here lief te hebben, zo bereid uw ziel tot aanvechting.
When you approach the love of God, my son, prepare your soul for temptation.
Deze naam heeft de duivel sinds hij jaloers is op de mens.
The Devil has this name, since he became jealous of man.
Want zoals de schaduw die het lichaam voortdurend volgt, zo is de achtervolging van de satan in deze wereld.
For just like shadow always accompanies bodies, so Satan always stalks us in this world.
Is de liefde groot, dan is de rechtvaardigheid groot; is de liefde voortgeschreden, dan is de rechtvaardigheid voortgeschreden.
If love is great, then righteousness is great; if love increases, then righteousness does too.
Voor God is niets kostbaarder dan de deugd van de liefde, voor de satan niets begerenswaardiger dan de vernietiging van de liefde.
Nothing is worth more to god than the virtue of love, nothing more desirable to the Devil than the destruction of love.
Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo volgt de jaloezie de liefde en de afgunst de deugd.
Alles wordt door zijn schaduw gevolgd wanneer de zon erop schijnt. Zo zit de jaloezie (dicht bij de Liefde) onze ziel op de hielen en volgt haar, want over het algemeen heeft elke deugd de schaduw van de aanvechting [verleiding]. Maar wat vermag de duivel die onze tegenstander is, tegen een sterke liefde?