Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ab uno amore multa bona [27]


v161527pict

Back to top ↑
AB VNO AMORE MVLTA BONA.translationtranslation
Gregor.in homil.
Vt multi arboris rami ex vna radice prodeunt: sic
multæ virtutes ex vno amore generantur. Nec habet
aliquid viriditatis ramus boni operis, si non maneat in
radice Amoris.translationtranslation

Bernard.in tract.de diligen.Deo
O felix amor, ex quo oritur strenuitas morum, puri-
tas affectionum, subtilitas intellectuum, desideriorum
sanitas, operum claritas, virtutum fœcunditas, merito -
rum dignitas, præmiorum sublimitas!translationtranslation

August.hom. 7.in Ioan.
Radix omnium bonorum est charitas, & radix om-
nium malorum est cupiditas.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plp. 90/1/8/37/1154]
[Bible, 1 Timothy 6:10]

Idem.
Breue tibi præceptum præcipitur, Dilige, & quod
vis fac. Radix sit intus dilectionis. non potest de ista
radice nisi bonum existere.translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 7/8/35/2033]

Amor produçe virtudes,
Que esta es la fruta que lleba,
Como lo ve quien la prueba. translation

Ghelijck men wt een wortel siet
Veel tacken wijt en zijd’ opschieten,
Die blijuen groen, verdorren niet,
Soo langh sy ’s wortels vocht ghenieten:
Veel deuchdelijcke wercken uyt
Een liefde werden oock gheboren,
Door wien hun groent en wasdom spruyt,
Maer buyten liefde gaen verloren.

On voit que d’vn arbre florissent
Plusieurs branches & reiettons,
Qui toutefois bien tót sechissent
Si du tronc nous les abattons:
Afin doncq que les vertus puissent
Verdoyer chez nous à tousiour,
Conseruons les ou elles naissent,
(Ie dis) sur le tige d’Amour. translationBack to top ↑

Translations

Uit één liefde veel goeds
From one love many good things come forth
Zoals uit één boomwortel vele takken komen, zo ontstaan uit één liefde vele deugden. De tak van een goede daad heeft geen groen als hij niet in de wortel van de liefde blijft.
Just as many branches of a tree sprout from one root, so many virtues are generated from one love. But a branch of good work does not retain any greenness, if it does remain connected to the root of love.
Hoe gelukkig is de liefde waaruit een volhardend karakter, zuivere aandoeningen, verfijnd intellect, zuivere verlangens, roemvolle werken, vele deugden, waardige verdiensten en verheven beloningen ontstaan.
O happy love, from which comes forth a strict way of life, pure feeling, subtle intellect, healthy desires, shining deeds, a wealth of virtues, dignity earned by merit, sublime rewards!
De wortel van alle goed is de liefde en de wortel van alle kwaad de begeerte.
The root of all good is love, and the root of all evil is desire.
U wordt een korte leefregel gegeven: heb lief en u doet wat u wilt. [...] Laat in u de wortel van de liefde zijn. Uit die wortel kan niets dan goeds ontstaan.
Your rule of conduct is brief: love, and do what you want to do. Let there be a root of love inside you. From that root nothing but good can possibly come to be.
De Liefde brengt deugden voort, dat is de vrucht die ze met zich brengt, zoals degene ziet die de vruchten proeft.
Men ziet dat aan één boom verscheidene takken en loten groeien die echter spoedig opdrogen als we ze van de stam afhakken. Dus om de deugden bij ons altijd te kunnen laten gedijen, moeten we ze bewaren waar ze ontstaan, op de stengel van de Liefde.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: