Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Quam bene navigant, quos amor dirigit? [122]


v1608122pict

Back to top ↑
QVAM BENE NAVIGANT, QVOS AMOR DIRIGIT?translationtranslation
Tibul.
Si quis amat, quod amare iuuat feliciter ardet,
Gaudeat, & vento nauiget ille suo.
translationtranslation

Eurip.
Quicumque homines amori capti fuerint,
Si commodos nanciscantur amores,
Nullum eis abest voluptatis genus.
translationtranslation

It is good sayling before the wynd.
Loues happynes is heer by wynd and tydes accord,
Borne forward with full sayle vnto the wished porte,
But of this fortun few can iustly make reporte,
That enuy should not one contrarie blast afford.

Felicita d’Amore.
Felici son gl’amanti, che Amor guida,
Con vn prospero vento à lor diporto;
Arriuan quelli al desiato porto,
Che ne’ scogli non trahe la sorte infida.

Voor wint goet seylen.
Beyd’ de ghelieven zijn gheluckigh in ’t beminnen/
Die welck Cupido voert voor wint/ met een voor vloedt.
Die vry zijn van den nijdt/ en alle teghenspoedt/
De hauen wel begheert met lust en rust ghewinnen.

Bon vent, bon heur.
Heureux sont les amans, que Cupidon pourmeine
Par vn calme agreable, embarquez sur sa nef,
Et a veüe du port, sans craindre le meschef,
Ny que le vent d’enuie à quelque escueil les traine.Back to top ↑

Translations

Hoe goed varen zij wie liefde richting geeft?
How good do they sail whom love directs?
Ovidius, Remedia amoris 13-14.
Als iemand het liefhebben liefheeft, laat hij gelukkig zijn met zijn liefdesvuur en met de wind mee zeilen.
Ovidius, Remedia amoris 13-14.
If any lover has delight in his love, let him rejoice in his happy passion and sail on with favouring wind. [tr. J.H. Mozley, Loeb, p. 179.]
[Euripides] Alle mensen die door de liefde gevangen zijn, als ze een geschikte liefde krijgen ontbreekt het hen aan geen enkel soort vreugde.
[Euripides] All men that are caught by love, if they get appropriate loves, they lack no kind of joy.

Back to top ↑

Sources and parallels