Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Pennas perdidit ille suas. [13]


he1616013pict

Back to top ↑
13. Pennas perdidit ille suas.


13. Pennas perdidit ille suas.
Die my geschoten heeft, al is hy kleyn van leden,
Zijn handt is wonder vast, hy maeckt een groote wondt,
Hy neemt de sinnen wech. den brandt die sinckt beneden
Tot aen het diepste merch, tot aen des herten grondt.
Hy herbercht self in my, hy heeft my ingenomen,
Hy volchde zijnen pijl als hy de wonde gaf.
Nu blijft hy altijdt vast; want doen hy is gekomen
Te wonen in mijn hert, zijn vleugels waeren af.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: