Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Pila mundus Amorum est. [1]


he1616001pict

Back to top ↑
1. Pila mundus Amorum est.


1. Pila mundus Amorum est.
De wonderbaere kloot daer in de menschen swermen,
Daer alle dinck in is besloten, een groot al,
Gelegen in de zee, en in des hemels ermen,
VVoest, ront, aen alle kant gelijck, is onse bal.
De weerelt is den bal, waer mede dat wy spelen,
Het kaetspel is de locht. de mensch en siet ghy niet,
Hy is nochtans hier in, en draeyt naer ons bevelen,
Gesloten in den bal, die ghy hier vliegen siet.

Back to top ↑

Sources and parallels