Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Hoe hoogher hoe heeter [18]


h161118pict

Back to top ↑
Hoe hoogher hoe heeter.
Des middachs steeckt de Son, die soet is als het daecht,
Soo wast der Minnen brandt hoemense langher draecht.

Altior ardescit. translationtranslation
Emergis tepidus, mox attamen arduus ardes.
Num sedet in curru, Phæbe, Cupido tuo? translationtranslation

En covrant il s’accroit. translation
Comme en son ascendant le Soleil se renforce,
Außi va par degrez l’Amour croissant sa force. translationBack to top ↑

Translations

Hoger stijgend wordt hij heet.
When he gets higher he starts to burn.
Gij rijst in milde warmte, weldra echter stijgend schroeit gij.
Zit soms in uw wagen, Phoebus, ook Cupido?

You rise up lukewarm; soon, however, you are burning high in the sky.
Is it in any way possible, Apollo, that Cupid is sitting in your chariot?

In haar loop neemt zij toe.
Zoals de opgaande Zon in kracht toeneemt,
Zo vordert de Liefde stap voor stap, altijd krachtiger.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: