Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Des eenes glans des anders brandt [17]


h161117pict

Back to top ↑
Des eenes glans des anders brandt.
Het glinstren van het Glas een heeten brandt verweckt:
Mijns Vrouwen glans, aldus, met Minne ’thart ontsteckt.

Unius splendor alteri ardor. translationtranslation
Quam Sol incussit Speculo, in me flamma resultat:
Iamque foco muter; sim modò cespes ego. translationtranslation

La splendevr de l’vn est l’ardeur à l’autre. translation
Par la lueur du voire en l’obiect prent la flame;
Ainsi par ta splendeur l’Amour brusle mon ame. translationBack to top ↑

Translations

De glans van de een is de brand voor de ander.
Splendour of one is heat for the other.
De vlam die de Zon in de Spiegel afwierp, springt in mij over:
Terstond zou in vuur ik verkeren, als ik een plagge maar was.

The flame the sun casts in the mirror jumps back towards me.
I would readily change into fire, if I were peat.

De schittering van de ene, is de gloed van de andere.
Door het schijnsel van het glas ontvonkt de vlam in het voorwerp.
Zo verbrandt Amor mijn ziel door jouw schittering.Back to top ↑

References, across this site, to this page: