author Hermkens, H.M.
author Ketterij, C. van de
main title Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Instructiegrammatica
short title Hermkens, Grammaticale interpretatie
place Groningen
date 1980


References to this book in the EPU editions, grouped by book: