short title Van Es, Zedekundig vermaan
main title Zedenkundig vermaan voor jong en oud uit de prentboeken van Jacob Cats
editor Es, G.A. van
place Culemborg
date 1977


References to this book in the EPU editions, grouped by book: