Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Verus amor nullum novit habere modum [44]


v161544pict

Back to top ↑
VERVS AMOR NVLLVM NOVIT HABERE MODVM.translationtranslation
Ambros.
Ignorat siquidem Amor iudicium, & ratione mul-
toties caret: nescit modum, nec aliud cogitare quàm
quod amat potest. Non accipit de impossibilitate sola-
tium, nec ex difficultate remedium, nec consilio tem-
peratur, nec pudore frenatur, nec ratione subiicitur.translationtranslation[Hieronymus, Epistolae, epist/sect/plv/plp/plc. 9/13/30/141?/B]
[Bernard, Sermones, ch/sect/plv/plp/plc. 9/2/183/815/C]

Bernard.
in epist.
Charitati nullus modus aut finis præscribitur; mo-
dus enim diligendi Deum, est ipsum diligere sine
modo.translationtranslation[Bernard, Sermones, epist/sect/plv/plp/plc. 96/5/183/723/A]

Tho. Kem. li.3.de imi-
tat.Christi cap.5.
Amor modum semper nescit, sed super omnem
modum feruescit.translationtranslation[Kempis, De imitatione Christi, bk/ch. 3/5]

No tiene limite Amor,
Que siempre lo enprende todo,
Sin reparar en el modo. translation

De Son, de Maen, en sterren claer,
Elck heeft sijn wet en seker palen,
Daer in sy moeten gaen, en daer
Sy buyten niet en moeten dwalen:
Een ziel verlieft gheen maet en heeft,
Verstoot al t’geen dat haer wilt krencken,
Geen wet haer vlucht bedwingt, maer sweeft
Veel hoogher dan men kan bedencken.

Toute chose, & le soleil mesme,
A il pas de borne arresté?
Mais quant à ceste amoureuse ame,
Elle n’a rien de limité:
Son vol a rompu la mesure,
Et passant des cieux la haulteur
Ne cesse, que la creature
Ne soit reioinct au createur. translationBack to top ↑

Translations

Ware liefde houdt geen maat.
True love does not know how to keep measure
Aangezien de liefde geen bezonnen oordeel heeft en zo vaak de rede mist, kent ze geen maat en kan aan niets anders denken dan aan wat ze liefheeft. Ze aanvaardt geen hulp uit onmogelijkheden, geen redding uit moeilijkheden, ze wordt niet gematigd door verstandelijke overwegingen, niet getemperd door schaamtegevoel en is niet onderworpen aan de rede.
Because love knows not how to judge, it is also often unreasonable. It knows of no measure, and cannot think of anything but the object of its love. It does not draw comfort from its impossibility, it finds no remedy in recognising how difficult it is to sustain, nor is it governed by prudence, nor does it subject itself to reason.
De liefde wordt geen maat of einde voorgeschreven; de maat om God lief te hebben is immers Hem mateloos te beminnen.
There is no prescription or limit for love. The measure of loving God is indeed to love without measure.
De liefde kent vaak geen maat, maar brandt van vuur boven alle maat.
Kempis, Navolging van Christus, p. 68
Love never knows of measure, but always comes to boil beyond any measure.
Liefde kent geen grenzen, zodat ze altijd alles onderneemt zonder maat te houden.
Is niet alles, zelfs de zon, begrensd? Maar wat betreft de liefhebbende ziel: zij kent geen enkele beperking, haar vlucht kent geen begrenzing en als ze de hoogten van de hemel voorbij zweeft, eindigt ze niet totdat het schepsel wordt verenigd met zijn Schepper.