Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

In unitate perfectio [11]


v161511pict

Back to top ↑
IN VNITATE PERFECTIO.translationtranslation
Deut. 6.
Audi Israël, Dominus Deus noster Deus vnus est.translationtranslation[Bible, Deuteronomy 6:4]

Cant. 6.
Vna est columba mea.translationtranslation[Bible, Song of Solomon 6:9]

August.
Sicut omnia ab vno in multa processerunt: sic cun-
cta quæ ad illud vnum redire conantur, necesse est
exuere multitudinem: feliciter ergo anima non dili-
git, donec ad vnum & summum bonum per amoris
desiderium se conuertat.translationtranslation

Idem.
Singulares & simplices, id est, secreti à multitudi-
ne & turba nascentium rerum ac morientium, ama-
tores æternitatis ac vnitatis esse debemus, si vni Deo
& Domino nostro cupimus inhærere.translation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 4/10/36/83]

El alma que quiere à Dios
No a de querer à otro alguno,
Que su Amor, es trino y uno. translation

Wt een wert menichte ghebaert,
Dus als ghy weer tot een wilt comen,
Verstoot alsdan des menichts aert,
Daer van ghy d’onrust hebt ghenomen:
De liefd’ alleen op een wil staen,
Ghetallen veel wil hy niet lijden:
Een is van noode, dus wilt gaen
Tot een die v kan doen verblijden.

Comme d’vn, le nombre se tire
Et se forme la quantité,
Außi quand apres on desire
De retourner à l’vnité,
Il fault que les nombres on oste:
Ainsi pour nous reioindre à Dieu,
Nous deuons d’vne Amour deuote
A lui seul consacrer le vœu. translationBack to top ↑

Translations

In eenheid volmaaktheid.
Perfection lies in unity
Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één.
Hear, Israel, the Lord God is our God, God is one.
Enig is zij, mijn duif.
My dove is unique.
Zoals alles van één rijk vermeerderd is, zo moet alles wat naar dat ene tracht terug te keren, de veelheid afleggen; dus heeft de ziel niet succesvol lief, totdat ze zich uit verlangen naar de liefde tot het ene en hoogste goed wendt.
Just like everything proceeded from one to many, so all that tries to return to that unity, of necessity has to shed multiplicity. Consequently, soul's love bears no fruit, until she turns herself towards unity and the highest good because she longs for love/needs love.
Wij moeten apart gezette en eenvoudige liefhebbers van de eeuwigheid en eenheid zijn, dat wil zeggen los staan van de menigte en van de massa van zaken die ontstaan en vergaan, als we willen vasthouden aan de ene God, onze Heer.
De ziel die van God houdt, kan van niets anders houden, want Zijn Liefde is drie en één.
Zoals uit het ene de veelheid ontstaat en het aantal zich vormt, en wanneer we ernaar verlangen naar de eenheid terug te keren, we de veelheid moeten wegnemen, zo moeten we om ons met God te herenigen, de gelofte van een gelovige Liefde terugbrengen tot Hem alleen.

Back to top ↑

Sources and parallels