Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Pia amoris lucta [12]


v161512pict

Back to top ↑
PIA AMORIS LVCTA.translationtranslation
[No source given]
Cum Dei Amore, amans anima de palma decertat.translationtranslation

2. Tim. 4.
Bonum certamen certaui, cursum consummaui, fi-
dem seruaui: in reliquo reposita est mihi corona iu-
stitiæ; non solum autem mihi, sed & iis qui diligunt
aduentum eius.translationtranslation[Bible, 2 Timothy 4:7]

August.
Iacob luctatus præualuit, tenuit, & quem videba-
tur vicisse, rogat vt benedicatur ab eo. In angeli per-
sona Dominus erat luctatus, facit se teneri amore, non
infirmitate; regnum enim cœlorum vim patitur, &
violenti rapiunt illud.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 147/27/37/1936]
[Bible, Matthew 11:12]

Cassiodor.in Psal.I.
Vir vocatus à viribus, qui nescit in aduersis toleran-
do deficere, aut in prosperis aliqua elatione se iactare.translationtranslation[Cassiodorus, Expositio, l1/l2/l3/plv/plp/plc. 1/exp/1/70/28/A]

Amor es gran luchador,
Y si tu saues querer,
Aun à Dios podras vencer. translation

Als twee ghelieuen met den brant
Der liefden eens wel sijn ontsteken,
Malkanderen trachten wt de hant
Der eeren palmentack t’ontwreken:
Ons ziele met Godts liefde strijdt,
d’Een poocht om d’ander te verwinnen
Met lief te hebben, om altijdt
Noch meer d’een d’ander te beminnen.

Quand deux s’ayment, chacun d’eux butte
Sur l’autre estre victorieux,
Et la fin de ceste dispute
Est à qui aymera le mieux:
Debatons en la mesme sorte,
Et gaignons ainsi paradis;
Comme Iacob d’vne main forte
A surmonté l’ange jadis. translationBack to top ↑

Translations

De gelovige strijd van de liefde.
(1)The struggle for love is pious;
(2) The pious struggle for love
De liefhebbende ziel strijdt met de liefde Gods om de erepalm.
The loving soul competes with God's love for victory
Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid [...] doch niet alleen voor mij, maar ook voor allen die zijn verschijning hebben liefgehad.
I have fought a good fight, I have finished the course, I have retained my faith. From now on the crown of justice has been set aside for me, not only for me, but also for those who love His coming.
Jacob worstelde, overwon, hield vast en verzocht degene die hij scheen te hebben overwonnen om hem te zegenen. In de persoon van Zijn engel had de Heer geworsteld [...] en liet Hij zich vasthouden, uit liefde, niet uit zwakheid; het koninkrijk der Hemelen breekt zich immers baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.
In the struggle Jacob gained the upper hand, held his adversary down, and asked the one he appeared to have conquered to bless him. It was God who had struggled with him in the guise of an angel, and He had seen to it that He was held down by love, not by weakness. For the Kingdom of Heaven suffers violence and they are violent men who try to get hold of it.
Een man geroepen door machten, die door te volharden onder tegenstanders niet versaagt of in voorspoed zich niet verheft of iets aanmatigt.
A man challenged by powers, who by enduring in adversity knows not of defeat, or in prosperity refuses to brag and throw his weight about.
De Liefde is een groot strijder en als je weet lief te hebben, kun je zelfs God overwinnen.
Wanneer twee mensen van elkaar houden, doet ieder van hen zijn best de ander te overtreffen, en het laatste woord in deze twist heeft degene die het beste zal liefhebben. Laten wij op dezelfde manier redetwisten en zo het paradijs winnen, zoals Jacob eens met sterke hand de engel overwon.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: