Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Pia Amoris Lucta [57]


su1724057pict

Back to top ↑
XII.
Godtgewydde Liefdeworsteling.

Zang.
't SChynt vreemt, dat twee, door eene zelve drift
Gedreven, aen elkanderen een gift
Benyden, die elk zelf maer wenscht t'ontfangen,
Of geven, om het vuurige verlangen
Te boeten, 't geen het hart van yder stooft,
Daer yder zich 't genieten van belooft;
Dat yder wil verliezen, om te winnen,
O wonderwerk! dit is een zeltzaem minnen.

Tegenzang.
Verkeert begrip. Dit is een worsteling
Uit Liefde, als eens Godts Engel onderging
Met Jakob, d'eer van alle worstelaren.
Godts kracht in hem kon d'andere evenaren,
Waer door hy zelfs den naem van Izrel won.
Gelukkigh, die met Jakob wel begon,
Wel worstelt, en gezegent wordt in 't leste!
O morgestont, van allen d'allerbeste!

Slotzang.
Trek Christeziel: gy krygt uw oogemerk,
Verwinning of Verlies, hier 't zelve werk.
Vermoogt gy Hem, dan kan geen ramp u krenken.
Vermagh Hy u, Hy zal zichzelf u schenken.Pia Amoris Lucta.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: