Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris domitrix invidia. [22]


he1616022pict

Back to top ↑
22. Amoris domitrix invidia.


22. Amoris domitrix invidia.
Siet Venus sone vlucht, en kan hem niet bedwingen
Van bangicheyt en vrees, vervaert van dat gesicht
Die swarten bulleman, die hem hier kompt bespringen,
En helpt vast op de loop dat kleyne tanger wicht.
De min is teer en swack, zy is goet om verjaegen,
En wordt gemeenelick verdreven door de Nijt.
Dat is den bulleman. ghy sullet u beklaegen,
Die met hem hebt te doen, ten sy dat ghy wijs sijt.

Back to top ↑

Sources and parallels