Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Bulla favor. [21]


he1616021pict

Back to top ↑
21. Bulla favor.


21. Bulla favor.
Gelijck de lichte bel seer haestich wordt geboren,
En dickwils weder breeckt soo haest als zy op staet:
Soo gaet het met de jonst van die ghy hebt verkoren.
Zy gaet gelijck zy quam, en kompt gelijck zy gaet.
Die wijs is wacht hem wel van daer yet op te bouwen.
Het is maer eenen windt. Cupido speelt zijn spel.
Als hy hem wederkeert, soo sal zy weer verflouwen,
VVant dat ghy jonste noemt, dat is een rechte bel.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: