Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

C’est tard avise [18]


picF4a

Back to top ↑
18. C’est tard avisé.translationtranslation
Ben ick niet wel beraen? is dat niet wel ghevonden?
Als ick gheschoten ben/ soo schudt ick eerst de wonden/
Verdroncken is mijn peert/ ick wercke dagh en nacht/
Ick vulle nu den put/ daer t’ peert in licht versmacht.
Het is met my ghedaen/ ick mocht mijn moeyt wel laeten/
Als ick den arbeyt doe en mach hy my niet baeten/
Het is niet wel versint/ alst huys al is verbrandt
Het water dan eylaes te nemen in de handt. translation

Submerso frustra stipatus foßa juvenco
Sic sero sapiunt post sua damna Phryges. translationtranslation



Back to top ↑

Translations

Goede raad is te laat.
Good advice comes too late.
Heb ik het niet goed overdacht, is het geen goede vondst? Pas als ik neergeschoten ben, bescherm ik mijn wonden. Mijn paard is verdronken. Ik werk nu dag en nacht om de put te dempen waarin hij ligt, gestikt. Het is met mij gedaan, ik kan me de moeite wel besparen. Het werk mag niet meer baten. Het is niet verstandig om pas water te halen wanneer het huis, helaas, al verbrand is.
Als het kalf verdronken is, dempt men vergeefs de put.
Zo worden Phrygiërs pas na schade en schande wijs.
It's too late to lock the stable door once the horse has bolted.
Thus the Phrygians only learn by bitter experience.

Back to top ↑

Sources and parallels