Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

C'est tard avisé. [42]


he1616042pict

Back to top ↑
42. C'est tard avisé.


42. C'est tard avisé.
Ben ick niet wel beraen? is dat niet wel gevonden?
Als ick geschoten ben, soo schudd' ick eerst de wonden.
Verdroncken is mijn peert, ick wercke dach en nacht,
Ick vulle nu den put, daer 't peert in licht versmacht.
Het is met my gedaen, ick mocht mijn moeyt wel laeten,
Als ick den arbeyt doe en mach hy my niet baeten.
Het is niet wel versint, alst huys al is verbrandt,
Het water uyt den put te nemen in de handt.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: