Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

A autruy mort, a moy vie [6]


picC4a

Back to top ↑
6. A autruy mort, a moy vie.translationtranslation
In’t vier leef ick altijdt/ tot ’t vier ben ick gheboren
Het is mijn lust mijn vreucht/ het vier hebb’ ick ghecoren/
Daer zonder can ick niet/ O had ick niet het vier/
Het vier dat my verheucht/ ick waer een schamel dier.
O vier blijft my maer by/ en wilt my niet begheven/
Het gheen dat ander quetst is oorsaeck van mijn leven.
Het vier is mijn behoudt/ het gheen dat ander schaedt
Is oorsaeck dat ick ben bevrijdt van alle quaedt. translation

Te nutriunt Salamandra ignes, que cætara perdunt.
Alterius nobis vivere morte datum est. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Voor een ander de dood, voor mij het leven.
Death to the one is life to the other.
Ik leef altijd in het vuur, daar ben ik voor geboren. Het is mijn lust en leven. Het vuur heb ik gekozen, ik kan er niet zonder. Och, had ik het vuur, het vuur dat mij blij maakt niet, ik was een gebrekkig dier. O vuur, blijf bij mij, verlaat mij niet. Dat wat een ander kwetst is de bron van mijn leven. Het vuur is mijn behoud, dat wat een ander schaadt bevrijdt mij van alle kwaad.
Salamander, het vuur dat andere dieren doodt, voedt jou.
Zo kunnen wij door andermans dood leven.
Salamander, the fire that kills other animals feeds you.
Thus the other’ death is life to us.

Back to top ↑

Sources and parallels