Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Van u mijn licht. [24]


h161124pict

Back to top ↑
Van u mijn licht.
De Son verguldt de Maen haer silv’ren aenghezicht:
Dus houd’ ick oock te leen, van u mijn Lief, mijn licht.

Acceptam fero lucem. translationtranslation
Purum a fratre capit glacialis Luna colorem.
Ac Dominae color est vivus in ore meo. translationtranslation

Ie recoy de m’amie, vigueur & vie. translation
Comme Phœbe reçoit du Soleil sa lumiere,
Ainsi fay-ie & vigueur de ma belle guerriere. translationBack to top ↑

Translations

Ik draag ontvangen licht.
I carry the light I received.
IJzige Maan krijgt haar pure goudkleur van haar broeder.
Zo komt door mijn Vrouwe mij een blos van leven op ’t gelaat.

The icy moon receives pure colour from her brother.
So also my mistress's colour is alive on my face.

Van mijn geliefde ontvang ik kracht en leven.
Zoals Phoebe haar licht ontvangt van de zon,
Zo ook ontvang ik kracht van mijn mooie krijgsvrouw.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: