Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

’Touvvde deuntjen [21]


h161121pict

Back to top ↑
’Touvvde deuntjen.
Altijt hoop, nemmer heijl ben ick t’ontfaen ghewent,
En wat ick loop of jaech, mijn slooven heeft gheen endt.

Eadem cantilena. translationtranslation
More rotam inclusi volvo atque revolvo sciuri.
Fine carens captum circulus urget: amo. translationtranslation

Mon mal est sans fin. translation
Ainsi que l’Escurieul i’ay beau tourner sans cesse,
L’Amour tourne avec moy & iamais ne me laisse. translationBack to top ↑

Translations

Hetzelfde liedje.
The same old song.
Als d’eekhoorn in zijn kooi, zo wentel, wentel ik het rad.
Die eindeloze cirkelgang drijft mij gevangen voort: ik min.

Like a caged squirrel I turn the wheel and turn it again.
A circle without end pushes me on, trapped: I am in love.

Mijn lijden is eindeloos.
Zoals de Eekhoorn kan ik mooi ronddraaien, onophoudelijk.
De Liefde draait met me mee en laat me nooit met rust.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: