Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Branden’t [22]


h161122pict

Back to top ↑
Branden’t.
Wel is het Wieroockvat schoon, aerdich en wat rijcx,
Maer branden ’t harte dan waer ’t eerst wat Goddelijcx.

Si ardeat. translationtranslation
Turibulum prædives opus, nil dignius aris.
Hoc flammis auctum ritè superbit opus. translationtranslation

Brvslast il. translation
Voyez vous l’Encensoir de presence honorable?
Mais s’on y met le feu c’est chose venerable. translationBack to top ↑

Translations

Zo ’t ook brandde.
If it would burn.
Het Wierookvat, dat rijke kunstwerk: niets siert méér d’altaren.
Als zo’n kunstwerk vuur mag krijgen, pronkt het pas terecht.

Censer, so rich a work of art, nothing is more worthy of altars.
This work, made grander by flames as it should, is magnificent.

Brandde ’t maar.
Ziet u het Wierookvat, eervol van uitzicht?
Maar brengt men er vuur in, dan wordt het een eerbiedwaardig voorwerp.


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.