Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Dienende teer ick uijt [12]


h161112pict

Back to top ↑
Dienende teer ick uijt.
De Minne kluijft mijn vleijsch, ick rammel in mijn huijdt;
Aen and’re dient de Lamp, haer selven teert zy uijt.

Serviendo consumor. translationtranslation
Sese ipse exurit lucendo per atria lychnus.
Materies flammis est amor ipse suis. translationtranslation

Movrir povr servir. translation
Ainsi que le flambeau se paist de sa ruïne
L’Amour vit par ses feux & par ses feux se mine. translationBack to top ↑

Translations

Al dienende teer ik mijzelf op.
I am used up by serving.
Zichzelve brandt zij leeg, de lamp, bij ’t lichten door het woonhuis,
Zo is de liefde zelf de teerstof voor de eigen vlammen.

A lamp burns itself up by giving light in houses.
Love is itself fuel for its own flames.

Sterven om te dienen.
Zoals het lampelicht teert op zijn ondergang,
Zo leeft de Liefde door haar passies en door haar passies gaat zij tenonder.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: