Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Zy steeckt om hoogh het hooft [1]


h161101pict

Back to top ↑
Zy steeckt om hoogh het hooft.
O Venus Voestervrouw, uw vlammen niet en dooft
De grondeloose Zee: Ghy steeckt om hoogh het hooft.

Extulit os sacrum. translationtranslation
Pulchra Venus, ponto non mergere; nascere ponto:
Sique tuum tetigit, jam tepet unda, caput. translationtranslation

Iamais n’enfonce. translation
Les flammes dont Venus embrase tout le monde,
Ne s’amortissent pas pour les plonger dans l’onde. translationBack to top ↑

Translations

Zij heeft het heilig hoofd verheven (Vergilius, Aeneis, VIII, 591)
She lifts up her sacred face.
O Venus schoon, in zee verzinkt gij niet, gij rijst uit zee omhoog
En als het water u maar even raakt, dan warmt het.

Beautiful Venus, do not sink into the sea, rise from it.
Just by touching your head a wave warms up.

Gaat nooit onder.
De vlammen waarmee Venus de hele wereld in brand steekt
Verflauwen niet, gedompeld in de zee.


Back to top ↑

Sources and parallels