Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Datje mijn haet en dunckt my niet [2]


h161102pict

Back to top ↑
Datje mijn haet en dunckt my niet.
Deckt vry uw vlammend hart met minneloos ghelaet;
Ick sie door’t glasen schildt, datje mijn niet en haet.

Pelluces. translationtranslation
Perspicio: malè crystallo tegis usa Minervæ
Insidias: vulnus das foris; intus habes. translationtranslation

Amovr ne se cele. translation
Minerve couvre en vain d’une despitte face,
Les feux que l’Archerot void au travers sa glace. translationBack to top ↑

Translations

Gij zijt doorzichtig.
You are transparent.
Ik zie erdoor: vergeefs hanteer je kristallijn ter dekking van
Minerva’s list: naar buiten slà je, in jou drààg je een wond.

I see through that: you badly hide the traps by using Minerva's crystal.
You inflict wounds on the outside; you have them within.

Liefde verbergt zich niet.
Te vergeefs bedekt Minerva met ontstemd gelaat,
De vuren (passies) die het Boogschuttertje dwars door haar glazen schild heen zietBack to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.