author Coornhert, D.V.
editor Becker, B.
main title Zedekunst dat is wellevenskunste
short title Coornhert, Zedekunst
edition Uitgegeven en van aantekeningen voorzien
place Leiden
date 1942


References to this book in the EPU editions, grouped by book: