Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Virtutum fons est et scaturigo [57]


v161557pict

Back to top ↑
VIRTVTVM FONS EST ET SCATVRIGO.translationtranslation
August. in epist. Ioan. cap. 7
Si non vultis in ista eremo siti mori, bibite charita-
tem; fons est quem voluit Deus ponere ne deficiamus.translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 7/1/35/2029]

[No source given]
Adhære ergo & inhære, si sempiternus gustus fuerit,
sempiterna quoque beatitudo erit.translationtranslation[[Augustinus], De substantia dilectionis, ch/plv/plp. 3/40/845]

Prosper.
Charitas salus morum est, mors criminum, vita
virtutum, virtus pugnantium, anima sanctarum men-
tium, causa meritorum bonorum.translationtranslation[Julianus, De vita contempativa, bk/ch/plv/plp/plc. 3/13/59/493/B]

August. de laude cha-
ritat.
Charitas anima literarum, prophetiæ virtus, sacra-
mentorum salus, sapientiæ stabilimentum, fidei fruc-
tus, diuitiæ pauperum, vita morientium.translationtranslation[Augustinus, Sermones, l1/l2/plv/plp. 350/3/39/1535]

Qualquiera de las virtudes
Su origen del amor tiene,
Como de fuente perene. translation

Godts liefde goetheyts oorspronck is,
En alder deuchden schoon fonteyne:
Ghy ziel in s’weerelts wildernis
Drinckt van dees ader al ghemeyne:
Dit water Godt hier stralen doet,
Als wy in’t voortgaen zijn onmachtich,
Om onse ziel, en ons ghemoet
Te maken door de deuchden crachtich.

l’Amour est la source feconde,
Dont la vertu vient à saillir,
Or si toy viuant en ce monde
Ne veux par la soif defaillir,
Il fault là, qu’à grandz traictz tu boyue,
Et là rafrechisse ton cœur,
Afin qu’en aimant tu recoyue
Plus de force & plus de vigeur. translationBack to top ↑

Translations

Zij is de bron en de oorsprong van deugden.
Love is the well, the gushing fountain of virtues
Als u niet in de woestijn van dorst wilt omkomen, drink dan de liefde. Zij is immers de bron die God wil aanboren om te voorkomen dat wij sterven.
If you do not wish to die of thirst in the desert out there, drink of love. It is the well God wished to set ready for us, lest we start to fail in strength.
Blijf dus bij en in Hem, en als u Hem altijd proeft, zal u ook altijd geluk ten deel vallen.
Therefore, hang on and be steadfast; if the tasting will be eternal, so too happiness will last forever.
De liefde is het heil voor de goede daden, de dood voor de wandaden, het leven van de deugden, de moed van de strijdenden, de ziel van gelovigen, de oorzaak van daden van verdienste.
Love salvages a good way of life, it is death to criminal behaviour, life to virtue, it is the defining quality of those who put up a fight, soul of holy minds, cause of good merit.
De liefde is de ziel van de Schriften, de kracht van de profetie, het behoud van de sacramenten, de steun van wijsheid, de vrucht van geloof, rijkdom voor de armen, het leven voor de stervenden.
Love is the soul of Scripture, essential quality of prophecy, salvation of the sacraments, support of wisdom, fruit of faith, riches of the poor, life of the dying.
Elke deugd heeft zijn oorsprong in de liefde als uit een nooit opdrogende bron.
De liefde is de rijke bron waaruit de deugd zal opspatten. Welnu, als u die leeft in deze wereld niet van dorst wilt omkomen, moet u daar met volle teugen drinken en daar uw hart verkwikken opdat u door lief te hebben meer kracht en sterkte ontvangt.

Back to top ↑

Sources and parallels