Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Odit moras [31]


v161531pict

Back to top ↑
ODIT MORAS.translationtranslation
Ambros.
Hoc habet impatiens Amor, vt quem desiderat,
semper inuenire se credat.translationtranslation

Idem.
Nescit tarda molimina Spiritus sancti gratia, cuius
præcipuus fructus Amor est.translationtranslation[Ambrosius, Expositio in Evangelium secundum Lucam, bk/sect/plv/plp/plc. 2/19/15/1560/A]

August.
Odit Deus dilationem, in voce coruina; amat con-
fessionem, in gemitu columbino.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 102/16/37/1330]

Idem in Confess.
Repletus amore sancto, dicebat amicus amico, Ego
Deo seruire statui; & hoc ex hac hora; in hoc loco ag -
gredior. Te si piget imitari, noli aduersari.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 8/6/15/32/756]

No tiene tibieça Amor
En soccorrer al amigo
Que lleba brasas con sigo. translation

De ziel van haer de traegheyt slaet,
Als vijant zijnde van’t verlanghen,
Haer liefde gansch niet toe en laet
Een lancksaem werck, of traghe ganghen:
De traegheyt heeft des doots natuer,
Is droef, onlustich, en onwaerdigh,
Der liefden aert heeft gheen gheduer,
Is blijde, wacker, ende vaerdigh.

l’Amour chasse toute demeure,
Et fuyant la tardiueté
Veut aussi tót, à la mesme heure,
Estre receu & imité.
Sus donc que chacun s’esuertue
Et sans plus s’arrester à rien,
Laissons les pas de la tortue,
Et courons apres nostre bien. translationBack to top ↑

Translations

Ze haat uitstel.
Love hates delays
De ongeduldige liefde heeft als eigenschap dat ze altijd gelooft te zullen vinden naar wie ze verlangt.
It is typical of love that he believes that he always finds the one he desires.
De genade van de Heilige Geest waarvan de voornaamste vrucht de Liefde is, zet zich altijd met kracht in.
The grace of the Holy Spirit, whose principal offspring is love, does not know of cumbersome slowness.
God haat uitstel zoals een raaf dat laat horen; hij houdt van de belijdenis die te horen is in het koeren van een duif.
God hates procrastination, uttered in a crow's voice; He loves confession, murmuring like a dove.
Vervuld van heilige liefde, zei hij tegen zijn vriend: '[...] Ik heb besloten God te dienen: op dit moment, hier waar we zijn begin ik ermee. Heb je geen lust mijn voorbeeld te volgen, verzet je dan tenminste niet.'
Filled by holy love a friend said to his friend: 'I have decided to serve God, starting this very hour. If you are loath of following my example, do not oppose me'.
De Liefde aarzelt niet om een vriend die hete kolen draagt te hulp te schieten.
De Liefde jaagt op elk gedraal en belaagt de traagheid; hij wil meteen, op hetzelfde moment, worden onthaald en gevolgd. Vooruit, iedereen moet zich inspannen en laten we zonder nog langer op iets te wachten de gang van de schildpad laten voor wat die is en achter ons heil aanrennen.

Back to top ↑

Sources and parallels