Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Animæ spes optima nutrix [30]


v161530pict

Back to top ↑
ANIMÆ SPES OPTIMA NVTRIX.translationtranslation
Rom. 8
Spe salui facti sumus. Et si quod non videmus, spe-
ramus, per patientiam exspectamus.translationtranslation[Bible, Romans 8:24]

Gregor. 6. Moral.
Spes in æternitatem animam erigit, & idcirco nul-
la mala exteriùs quæ tolerat sentit.translationtranslation[Gregorius, Moralia, bk/ch/sect/plv/plp/plc. 6/22/39/75/750/d]

August. in Enchir.
Fides credit, spes & charitas orant.translationtranslation[Augustinus, De fide, spe et charitate, ch/plv/plp. 7/40/234]

Idem
Lucerna animæ spes eius: ad illam operatur omnis
homo quicquid boni ad spem facit, & in nocte ardet
lucerna nostra. Qui enim quotidie nobis loquitur
verbum, tanquam oleum infundit, ne lucerna extin-
guatur.translationtranslation[Augustinus, Sermones de Scripturis, bk/ch/sect/plv/plp. 37/8/11/38/227]

Idem de charitate.
Qui gaudet in spe, tenebit & rem: qui autem spem
non habet, ad rem non poterit peruenire.translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 8/13/35/2044]

Con Amor se cria el alma,
Y porque mas le aproueche
Esperança le da leche. translation

De hoop’is die de ziele voet,
En doet de liefd’ altijdt volherden,
De pijn van’t wachten sy versoet,
Om eens in’t eynd’ beloont te werden,
t’Betrouwen comt niet dan door haer,
Sy salft de quelllingh, druck en smerte,
En maeckt seer licht het welck is swaer,
Baert vreucht in ’s menschen ziel en herte.

Afin que tousiours plus parfaicte
Nostre ame croisse en cét Amour,
Voici l’esperance l’allaicte,
Et l’esleuant de jour en jour
Cependant ça-bas nous contente,
Et faict qu’heureux nous attendon
Digerant l’ennuy de l’attente
En la qualité du guerdon. translationBack to top ↑

Translations

De hoop is de beste voedster van de ziel.
Hope nourishes the soul best.
Want in die hoop zijn wij behouden. [...] Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
We are saved through hope. [...] And if we hope for something we do not see, patiently look out for it.
De hoop richt de ziel voor eeuwig op en daarom voelt zij geen ellende van buiten.
Hope sets soul's sights towards eternity and therefore does not feel any external evils she has to undergo.
Het geloof vertrouwt, de hoop en de liefde bidden.
Faith believes, hope and love pray.
De hoop is de lamp van de ziel; daartoe doet ieder mens al het goede ten behoeve van de hoop, en zelfs ’s nachts brandt onze lamp. Want wie dagelijks het woord tot ons spreekt, giet als het ware olie in ons, dat onze lamp niet dooft.
Soul's leading light is her hope. In her light every human being brings into practice whatever good is conducive to hope, and in the night our lantern burns. For he who speaks the word to us daily pours in new oil as it were, lest the lamp be extinguished.
Wie blij is in de hoop zal ook het leven verkrijgen, maar wie geen hoop heeft, zal niet leven.
He who rejoices in hope, will also hold on to what it is about. However, who does not have hope, shall not be able to attain the goal.
Met liefde wordt de ziel gevoed en om het best te kunnen opgroeien, krijgt zij melk van de hoop.
Om onze ziel tot steeds grotere volmaaktheid te laten groeien in deze liefde, voedt de hoop haar en verheft haar dagelijks, terwijl ze ons hier beneden tevreden stelt, maakt dat wij gelukzalig wachten en het vervelende [de overlast] van het wachten vergeten door de kwaliteit van wat we ervoor terugkrijgen.


Back to top ↑

References, across this site, to this page: