Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sit in amore reciprocatio [13]


v161513pict

Back to top ↑
SIT IN AMORE RECIPROCATIO.translationtranslation
Ephes. 5.
Ambulate in dilectione, sicut & Christus dilexit
nos, & tradidit semetipsum pro nobis oblationem &
hostiam Deo in odorem suauitatis.translationtranslation[Bible, Ephesians 5:2]

1. Ioan. 4.
Nos diligamus Deum, quoniam ipse prior dilexit
nos.translationtranslation[Bible, 1 John 4:19]

Bernard. de diligendo Deo.
Prior Deus dilexit nos, tantus tantum, & gratis,
tantillos & tales.translationtranslation[Langius, Polyanthea nova, p/col. 73/A]

August.
Rea tibi est humana conscientia, si non amauerit
redamantem, aut si amantem non redamauerit.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 4/9/14/32/699]

Idem.
Nimis durus est animus qui dilectionem si nole-
bat impendere, nolit & rependere.translationtranslation[Augstinus, De catechizandis rudibus, ch/sect/plv/plp. 4/7/40/314]

Ama à Dios de coraçon,
Paraque se satisfaga
Que amor con amor se paga. translation

Met Liefde moeten wy den Heer
Deurstralen, want hy eerst te deghen
Ons heeft gheraeckt, dus die niet weer
Met wederliefd’ comt liefde teghen,
Onredelijck is van ghemoet:
Want hy van andre wil ghenieten
Deucht, vrientschap, eer’, en alle goet,
En weer te doen hem laet verdrieten.

Vous debuez à Dieu (ô mon Ame)
Vn Amour, d’aultant plus entier,
Puis qu’il a commencé luy-mesme
Et vous a aymé le premier.
Amour est d’Amour recompense,
Et celui est trop à blasmer
Qui (pour le moins s’il ne commence)
Ne veut pas, quand on l’ayme, aymer. translationBack to top ↑

Translations

De liefde moet van twee kanten komen.
(1)Let/May love come from both sides
(2)Let/May love be mutual
Wandelt in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Walk in love, just as Christ also loved us, and for our sake rendered himself as a fragrant offering and a sacrifice to God.
Wij hebben God lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
We shall love God, because He himself loved us first.
Eerst heeft God ons liefgehad, de grote God met grote liefde, en voor niets, voor zulke nietige mensen.
God loved us first, so great a God, so much, for free, us, who are so insignificant and who are such as we are.
Een echt menselijk geweten maakt zich er een verwijt van, wanneer men tegenover wederliefde geen liefde heeft getoond of tegenover liefde geen wederliefde .
You must realise that human conscience feels guilty, if it has not loved someone in return, or if it has not returned someone's love.
Een gemoed moet wel heel hard zijn wanneer het, zo het al geen liefde wilde geven, geen liefde wil teruggeven.
All too hard is the heart, when, if it was unwilling to give love, it also is unwilling to give it in return.
Heb God van ganser harte lief zodat bewaarheid wordt dat liefde met wederliefde wordt beloond.
O mijn Ziel, u bent aan God een Liefde verschuldigd die naar evenredigheid vollediger is omdat Hij zelf is begonnen en u als eerste heeft liefgehad. Liefde wordt met liefde beloond en hem is veel te verwijten die - als hij al niet begint - wanneer men hem liefheeft, geen wederliefde wil betonen.

Back to top ↑

Sources and parallels