Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sit in Amore reciprocatio [58]


su1724058pict

Back to top ↑
XIII.
De Liefde moet van wederzyde komen.

WIe heeft het laetst verloren,
Gy, ziel, of uw verkoren?
Hoe 't zy: nu schiet gy, eerst gewont
Door zyne schicht, Hem in den gront
Van 't medelydendt hart,
En voelt eenzelve smart.
't Gaet wel. Maer, wilt gy 't winnen
Verschiet alle uwe zinnen:
En met die alle schiet gy mis,
Zoo 't zuiver hart de pyl niet is;
En dat by stuk nogh deel,
Maer enkel en geheel.
Houd deze pyl schootvaerdigh;
Dat is uw wonde waerdigh.
Oprechte min gaet heen en weer,
En neemt van waer zy quam haer keer.
Uw Bruigom blyft getrou
En wenscht u tot zyn vrou.Sit in Amore reciprocatio.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: