Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Mentis sol amor dei [6]


v161506pict

Back to top ↑
MENTIS SOL AMOR DEI.translationtranslation
August in Psal.145
Quod sol est sensibus, hoc Amor est mentibus:
& sicut sol terrena omnia illustrat vt videri possint:
ita intelligibilia illustrat Amor Dei.translationtranslation

Idem hom. 7. in Ioann.
Sapientiam Salomon carnali amore amisit, quam
spiritali adeptus erat; vt enim tenebricosa est cupidi-
tas, ita luminosa charitas.translationtranslation

Leo de ieiunio
Charitas robur fidei, fides fortitudo est charitatis:
inuicem sibi & iuuamen & lumen sunt; & hic est
quidam efficacissimus geminarum alarum volatus,
quo ad promerendum & videndum Deum puritas
mentis attollitur.translation[Leo, Sermones, l1/l2/plv/plpb-plpe/plcb-plce. 45/2/54/289-290/B-A]

Si el sol del alma es Amor,
La que de Dios se desuia,
No diga que goza dia. translation

Ghelijck der sonnen schijn en cracht
Verlicht, en alles voet na wenschen,
Dat de natuer heeft voorghebracht,
En baert tot nut en lust der menschen,
Oock desghelijcks Godts liefde doet,
Die crachtich met sijn claerheyt mede
Verlicht de ziel, en het ghemoet,
Tot rust in Godt en ware vrede.

Phebus espandant sa lumiere
Sur les gazons de l’vniuers,
Rend la nature pepiniere
De mil’ & mille fruictz diuers:
l’Amour diuin faict bien de mesme,
Car en nous inspirant ses rais,
On voit tantót naistre en nostre ame
La vertu, le repos, la paix. translationBack to top ↑

Translations

De liefde Gods is de zon van de geest.
The love of God is the sun of the mind
Wat de zon is voor de zintuigen, dat is de liefde voor de geest, en zoals de zon al het stoffelijke verlicht zodat het te zien is, zo verlicht de liefde van God het geestelijke.
What the sun is to the senses, that is what love is for the mind. And just as the sun illuminates everything on earth so that it can be seen, so God's love enlightens the intelligibles.
Salomo verloor in vleselijke liefde de wijsheid die hij met geestelijke liefde had verworven, want de begeerte is vol duisternis, de liefde vol licht.
Love is the core of faith, faith is the strength of love: they aid and give light to one another. And this is, one might say, a most effective flight of a pair of wings, through which the pureness of mind is borne up to merit and see God.
Liefde is de kracht van het geloof, geloof is de sterkte van de liefde, deze twee helpen en verlichten elkaar en hebben twee krachtige vleugels voor de vlucht waardoor de zuivere geest verheven wordt om God te dienen en te aanschouwen.
Als de Liefde de zon van de ziel is, kan de ziel die zich van God afwendt niet zeggen dat ze van het daglicht geniet.
Als Phoebus zijn licht uitspreidt over de velden van het universum, maakt hij de natuur tot een kweektuin van duizenden en duizenden verschillende vruchten. De goddelijke Liefde doet precies hetzelfde, want wanneer zij in ons haar stralen zendt, ziet men in onze ziel deugd, rust en vrede ontstaan.

Back to top ↑

Sources and parallels