Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris merces amplissima [7]


v161507pict

Back to top ↑
AMORIS MERCES AMPLISSIMA.translationtranslation
Ioan 15.
Si dilexeritis me, & verba mea in vobis manserint,
quodcunque petieritis dabo vobis.translationtranslation[Bible, John 15:7]

Ioann. 14.
Qui diligit me, diligetur à Patre meo; & ego dili-
gam eum, & manifestabo ei meipsum.translationtranslation[Bible, John 14:21]

Bernard.
Non sine præmio diligitur Deus, quia ipse diligenti præmium est amplissimum.translationtranslation[Bernard, De diligendo Deo, l1/l2/plv/plp/plc. 7/17/182/984/C]

Prosp. de vita cont.
Deus est omnibus amatoribus vita beata, ac salus
æterna, & regnum, ac gaudium perpetuum: hæc acci-
pient, qui Deum diligunt; quia solus erit illis omnia,
quibus ipse fuerit in omnibus omnia.translationtranslation[Julianus, De vita contempativa, bk/ch/plv/plp/plcb-plce. 3/25/59/508/A-B]

Paga de Amor es Amor,
Y el que de Dios es amado
Se quente por bien pagado. translation

Soo ghy my lief hebt, seydt de Heer’
En dat mijn woorden in v blijuen,
Mijn vrede die sal meer en meer
d’Onrust wt v ghemoet verdrijuen:
Wat ghy begheert sal v gheschien,
De deuchden v vercieren sullen,
En neffens s’hemels schat sult sien
V schueren oueruloedich vullen.

Ame, puis que tu te dispose
A m’aymer, & suiure ma loy,
Tu auras de moy toute chose,
Et moy-mesme seray à toy.
Ma main qui te sera feconde
Du bien des cieux à ton trespas;
Te fera posseder au monde
La richesse außi d ici bas. translationBack to top ↑

Translations

Het loon van de liefde is groot.
The reward of love is the richest
Indien u mij liefhebt en mijn woorden in u blijven, zal ik u geven wat u maar vraagt.
If you have loved me and my words have remained in you, I shall give you whatever you will ask.
Wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
Who loves me will be loved by my Father. I, too, shall love him, and will manifest myself to him.
De liefde voor God blijft niet zonder beloning omdat Hijzelf de grootste beloning is voor wie Hem liefheeft.
The love for God is not without reward, because He himself is the richest reward.
God is voor allen die Hem liefhebben het gelukkige leven, het eeuwige heil, het koninkrijk en de oneindige vreugde; dit zullen zij die God liefhebben ontvangen, omdat Hijzelf alleen alles in hen zal zijn, voor wie Hijzelf alles in allen was.
God is blessed life for all lovers, and eternal salvation, and the kingdom, and perpetual joy. These rewards those who love God will receive, because He alone will be all to those, to whom He himself was all in all.
Het loon van de Liefde is Liefde en wie door God wordt bemind, moet beseffen dat hij voor goed beloond is.
Ziel, aangezien u zich voorbereidt om mij lief te hebben en mijn wet te volgen, zult u van mij alles krijgen en ikzelf zal in u zijn. Mijn hand die u bij uw overlijden de weldaad van de hemel zal schenken, zal u geven ook hier beneden op aarde rijkdom te bezitten.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: