Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Deus ante omnia amandus [1]


v161501pict

Back to top ↑
DEVS ANTE OMNIA AMANDVS.translationtranslation[Bible, Deuteronomy 6:5]
[Bible, Matthew 22:37]
Deuter. 6.
Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex
tota anima tua, & ex tota fortitudine tua.translationtranslation[Bible, Deuteronomy 6:5]

Bernar. de dilig. Deo.
Valde mihi amandus est, per quem sum, viuo, & sa-
pio: vt si totum illi me debeo pro me facto, quid ad-
dam iam pro me refecto? nec enim tam facilè refectus,
quàm factus? translationtranslation[Bernard, Sermones, ch/sect/plv/plp/plc. 20/1/183/867/A]
[Bernard, De diligendo Deo, l1/l2/plv/plp/plc. 5/15/182/983/C]

August. in Psalm. 145.
Non vobis dicitur Nihil ametis: amate, sed quid a-
metis videte. Purgate amorem vestrum, & qualis im-
petus habeatis ad mundum, tales habeatis ad artificem
mundi.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plp. 31/2/5/36/260]

El nebli de Amor Diuino
Que à la alma por presa llebà,
De coraçones se çeba. translation

Aenhoort ghy menschelijck gheslacht,
Dat ghy maer een en moet beminnen,
Met v ghemoet, en al v cracht,
Met ’tdiepste van v hert en sinnen,
Dats Godt alleen: soo ghy volhert
In liefde reyn, hy sal v schencken,
Dat oor’, en ooghe, sin, of hert,
Noyt hoorde, sagh, of kost bedencken.

Soyons icy des sainctes flammes
De l’amour de Dieu seul espris,
De tous nos cœurs, de tous nos ames,
Des forces, de tous nos espris,
Afin qu’vne fois il nous donne
Sa vision dedans les cieux,
Loyer tel que iamais personne
n’Oyt ou veit, d’oreille & d’yeux. translationBack to top ↑

Translations

Ge zult God liefhebben boven al.
God is to be loved above all
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength
Ik moet Hem zeer lief hebben, door wie ik ben, leef en wijsheid bezit, want als ik mijzelf geheel aan Hem dank omdat Hij me heeft geschapen, wat kan ik dan nog toevoegen nu Hij me heeft herschapen? Is het immers niet even gemakkelijk dat te herscheppen als te scheppen?
I must love Him very much, by whom I am, I live and I know. Consequently, if I owe myself totally to Him for my making, then what more can I give in return for my remaking? For indeed, was it not a lot harder to remake me than to make me?
Jullie wordt niet gezegd: Gij zult niets liefhebben. Heb lief, maar zie toe wat u liefhebt. Zuiver uw liefde en koester hetzelfde gevoel dat u hebt voor de wereld, ook voor de schepper van de wereld.
You are not told: you may not love anything; you must love, but you must watch out what you love. Purify your love, and the kind of impulses you have towards the world, just such you should have towards the maker of the world
De valk van de Goddelijke Liefde die de geest als prooi meevoert, voedt zich met harten.
Laten we hier goddelijke vlammen zijn en alleen God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel, met onze kracht en heel onze geest, dat Hij ons eens geeft Hem in de hemel te zien, zo'n woning als niemand ooit heeft gehoord of gezien, met oor of oog.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: