Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

[Opener]


Back to top ↑
August.
Quemadmodum autem potest haberi illius pul-
chritudinis Amor, in qua non solum non inuideo cæ-
teris, sed etiam quæro qui mecum appetant, mecum
inhient, mecum teneant, mecum perfruantur, tanto
mihi amiciores futuri, quanto erit nobis amata com -
munior, prorsus tales quærit illa cuius verè casta est, &
sine vlla contaminatione coniunctio. translation[Augustinus, Soliloquia, bk/ch/sectb-secte/plv/plp. 1/13/22-23/32/881]

Quando el mar se parte
Arrojos se haze,
Mas en el mar del amar,
Donde Dios el golfo a sido,
Aunque este mas repartido,
En cada parte ay vn mar. translation

Back to top ↑

Translations

Zo kan ik echter Liefde voor die schoonheid hebben waarin ik niet alleen niet jaloers ben op de anderen, maar zelfs mensen zoek om met mij te streven, met mij te verlangen, met mij vast te houden, met mij te genieten, die voor mij veel diepere vrienden zullen worden wanneer datgene waar wij van houden meer gemeenschappelijk is. De schoonheid waarvan de vriendschapsband werkelijk kuis is zonder enige smet, zoekt voorzeker zulke vrienden.
Wanneer de zee zich verdeelt vormt ze beekjes. Maar in de zee van de liefde waarvan God de oceaan is bevindt zich, hoewel die nog meer verspreid is, in elk deel een hele zee.

Back to top ↑

Sources and parallels