Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Incipiendum [2]


v161502pict

Back to top ↑
INCIPIENDVM.translationtranslation
Cant.2
Surge, propera, amica mea, columba mea, formo-
sa mea, & veni. Iam enim hyems transiit, imber abijt
& recessit. Flores apparuerunt in terra nostra: tem-
pus putationis aduenit; vox turturis audita est in
terra nostra.translationtranslation[Bible, Song of Solomon 2:10]

Origen.
Non enim antè anima Deo iungitur & sociatur,
nisi omnis ex ea hyems perturbationum, ac vitiorum
procella discesserit, & vltra iam non fluctuet.translationtranslation

August.
Bono implendus es, funde malum; puta quia melle
te implere vult Deus: si aceto plenus es, ubi mel
pones?translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 4/6/35/2009]

Idem de laude charitatis.
Charitas vt perficiatur, nascitur; cùm fuerit nata,
nutritur; cùm fuerit nutrita, roboratur; cùm fuerit
roborata, perficitur.translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 5/4/35/2009]

Nasca el amor en tu pecho,
Que si con Dios se alimenta,
Tu veras como se aumenta. translation

Godts liefde spreeckt tot s’menschen ziele,
Staet op mijn lief en comt met my,
Op dat v t’onweer niet verniele,
En dat ghy wert van sorghe vry,
Den soeten tijt is nu voor oghen,
Der sonden sware storm ontvliet,
Der gratien blomkens hen vertoghen,
Die pluckt, en tot cieraet gheniet.

Doncq que chacun de nous s’appreste
Aux effectz d’vn si sainct dessein,
Voicy cest Amour qui nous preste
L’Ayde de sa diuine main.
Sus leuons nous; l’orage passe,
Le chemin se couure des fleurs,
Des fleurs (di-ie) qu’esclost la grace
Dont nous debuons orner noz cœurs. translationBack to top ↑

Translations

We moeten beginnen.
To start with
Sta toch op, mijn liefste, mijn duifje, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken en het gekir van de tortel wordt gehoord in ons land.
Rise up, quickly, my girl, my dove, my beauty, and come. The winter has passed now, the rain has left us and is now gone. Flowers have appeared on our land. The time of pruning has come. The sound of a dove is heard in our grounds
De ziel wordt immers niet eerder met God verbonden en verenigd dan wanneer elke orkaan van verwarringen en elke stormvlaag van zonden eruit is weggegaan en zij verder niet meer onrustig is.
For the soul is not connected with God and does not consort with Him, until all the storms of turmoil and the tempest of vices have gone away, and it wavers no longer.
U moet met het goede gevuld worden en het kwade wegspoelen; bedenk dat God u met honing wil vullen: als u vol azijn bent, waar kunt u dan de honing bergen?
You have to be filled with good: pour evil out. You have to realise that God wishes to fill you with honey. If you are full of vinegar, where will you put the honey?
De liefde wordt geboren om vervolmaakt te worden; wanneer ze geboren is, wordt ze gevoed; wanneer ze gevoed is, wordt ze krachtig; wanneer ze krachtig geworden is, wordt ze vervolmaakt.
So that it may reach perfection, love is born. Once it is born, it is nourished. Once it is nourished, it grows strong. Once it has grown strong, it attains perfection.
Laat de liefde in uw borst ontstaan; u zult zien hoe die groeit als hij zich met God voedt.
Laat ieder van ons zich voorbereiden op de uitwerkingen van een goddelijk plan. Ziehier de Liefde die ons de hulp van haar goddelijke hand verleent. Laten we opstaan; het onweer gaat voorbij, de weg wordt weer met bloemen bezaaid, bloemen (zeg ik) die de genade omvat waarmee wij onze harten moeten tooien.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: