Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Errat, et in nulla sede moratur amor [48]


v1608048pict

Back to top ↑
Ouid.
ERRAT, ET IN NVLLA SEDE MORATVR AMOR.translationtranslation
[No source given]
Acer & irrequietus amans animo omnia versat,
Ardet, & haud vllis permanet ille locis.
translationtranslation

Plaut.
Súmne ego miser, qui nusquam benè queo quiescere.
Si domi sum, foris est animus: si foris sum, animus domi est:
Ita mihi in pectore atque in corde facit Amor incendium.
translationtranslation

Loue hath no rest.
Loue cannot bee in rest in anie seat or place,
He neuer takes repose but daylie doth deuyse,
By pleasing to obtayn grace in his mistris eyes,
With neuer watchfull loue omitts in anie case.

Senza riposo.
Non siede Amor, ma vigilante abbraccia,
Qualunque bella impresa, hà per le mani,
Hor questa, hor quella, e vâ d’hoggi in domani,
Dando al’ albergo del suo ben la caccia.

Gheen blijuende plaetse.
Cupido in gheen stoel/ of plaets en kan gheblijuen/
Hy rust oock nimmermeer/ yet nieus hy haest versint/
Tot dienst/ tot nut/ en lust van haer die hy bemint.
De wack’re Liefd altijdt die moet wat goedts bedrijuen.

Sans reposer.
Le vigilant Amour en siege ne repose
Quelque belle enteprise il a tousiours en main,
Or trouue vne practicque, & vne autre demain,
Pour gaigner le casteau ou son ame est enclose.Back to top ↑

Translations

Ovidius, Ars amatoria 3, 436
Hun liefde dwaalt rond en heeft geen vaste woonplaats.
Ovidius, Ars amatoria 3, 436
Their fancy wanders and has no fixed abode. [tr. J.H. Mozley, Loeb, p. 149]
De hartstochtelijke en rusteloze minnaar bedenkt van alles; hij brandt en blijft op geen enkele plaats rusten.
The passionate and restless lover thinks of everything, he burns and does not stay at any place.
Plautus, Mercator 588-590
Ben ik niet beklagenswaardig, dat ik nergens vrede vind? Ben ik thuis, ik snak naar buiten, ben ik buiten, 'k wil naar huis. Zulk een brand heeft in mijn borst en hart de liefde aangericht. [tr. J. Hemelrijk, Baarn 1992, p. 544.]
Plautus, Mercator 588-590
Oh, I am miserable! I can not be comfortable anywhere! If I am at home, my thoughts are out; and if I am out, my thoughts are at home! Such flames of love as my heart and breast are in!

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.