Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Conscientia testis [97]


su1724097pict

Back to top ↑
LII.
't Gewisse geeft Haer getuigenis.

GOdts Geest getuigt met mynen geest de waerheit.
Geen zonneglans haelt by de heldre klaerheit
Van myn gewisse in deze zekerheit,
Dat al myn schat by Godt is weggeleit.
Om dat ik Hem beminne en 't eeuwigh leven
Heeft Hy my zelf die zekerheit gegeven.
't Is enkele genade, en niets van my,
O neen, myn Lief, want Gy, alleenlyk Gy,
Hebt my den wegh der Waerheit aengewezen,
Door Liefde te bewandlen zonder vreezen.
Uw Liefde heeft myn wedermin gesterkt
En in 't gemoet gevoelbaerlyk gewerkt,
Op dat het zich naer uwen wil moght buigen;
Nu strekt het my voor duizenden getuigen.
Gy hebt my eerst gewont met liefde-smart;
Ik offere U op 't outer van myn hart
De dankbaerheit, en wyk geen hemellingen.
De Liefde kan door alle starren dringen.Conscientia testis.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: