Jan van Hoogstraten, Zegepraal der goddelyke liefde (1709)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

't Benaude hert, stilt hier zijn smert [4]


ho1709004pict

Back to top ↑
IV.
't Benaude hert, stilt hier zijn smert.


Liberasti me a rugientibus præparatis ad escā.

Ces bestes ne me font offence
Quand i'ay l'Amour pour ma defence.

Heyl-Fonteyn.

Het verdryft álle onze kwalen, en ver-
sterkt onze zwakheden.


IV. GEZANG.
Wyze: Hoe kan ik vrolyk wezen, &c.
O Bron van liefdestralen! bis.
Daar myn ziel na dorst. bis.
Gy geneest myn kwalen bis.
Hoe van vuyl bemorst. bis.
O heylfonteyn van Jesus bloed! bis.
Is ergens hulp te halen, bis.
'T is uyt uwen vloed. bis.

O ziel die 't zaad der zonden bis.
Dus hebt uitgeroeit! bis.
Kus de dierbre wonden bis.
Daar dat heyl uyt vloeit. bis.
O onwaardeerelijk kleynood! bis.
De mens hier door ontbonden, bis.
Treed op hel, en dood. bis.

Wat kunt ge ons hoogers geven bis.
Troost van elks gemoed? bis.
Dan het eewig leven bis.
In uw dierbaar bloed! bis.

Uw bloed myn drank! uw vlees myn spyz. bis.
Wat let myn ziel te zweven bis.
Naar het Paradijz. bis.

O toevlugt aller kranken! bis.
Laat myn vrolyk hert, bis.
Voor die liefde u danken, bis.
Heeler van myn smert. bis.
De werrelt met wat gaven veyl,
Zal my noyt weer doen wanken
Van myn Eewig heyl.

Zyn wy door 't zondenjuk geraakt in slaverny?
Uw Liefde, ô Jesus! maakt ons van die banden vry.

TOEPASSING.
OHemels bad! ô dierbre vloed!
Gestort uit Iesus heilige aderen,
VVast gy het schuldige gemoed,
Op dat het reyn tot God zou naderen.
VVat is uw liefde wonder groot
Fonteyn der Eewige genade!
Gy schenkt ons 't leven uit uw doot.
Hoe komt de heyland ons te stade.
Die dus de zwakke ziel versterkt,
En 't eewig leven haar bewerkt.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: