Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ardo d'appresso & da longhi mi struggo. [28]


he1616028pict

Back to top ↑
28. Ardo d'appresso & da longhi mi struggo.


28. Ardo d'appresso & da longhi mi struggo.
Twee vieren krencken my seer swaerelick mijn sinnen,
Het een niet verr' van my, het ander is van binnen.
Het vier dat binnen is, daer word' ick van verbrandt,
Het vier dat buyten is, dat helpt my oock van kant.
Het vier dat binnen is, dat moet ick altijdt lijden,
Het vier dat buyten is, dat komt my oock bestrijden.
De helft is wel by my, daer van ick gae te niet:
Dus lijd' ick in mijn hert een vriendelick verdriet.

Back to top ↑

Sources and parallels