Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amor eruditus. [23]


he1613023pict

Back to top ↑
Amor eruditus.translation
Invide, cum nequeas doctum lacerare poëtam
Latratu ostendis te tamen esse canem.

Cupido vliecht om hooch vast houdend' in zijn handen
Een ongesloten boeck, dat hy beschreven heeft.
Die wetenschap besit, vliecht over alle landen,
En boven haet en nijt, trotst al wat datter leeft.
De minnaer die dat heeft, en is niet meer gebonden
Aen 't oordeel van het volck, die verre van hem staen
Beneden op der aerdt. dat sijn de keffend' honden,
Die bassen in de locht, daer zy niet konnen gaen.

Cupido emporté sur ceste aigle chargeé
Un poing plein de lauriers & l’autre plein de vers;
Quoi que tappe vers luy ceste meute enragée
Franchira les lambris de ce veste uniuers.
pb24thumb

Back to top ↑

Translations

Geleerde liefde.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.