Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Omnia conjungo. [24]


he1613024pict

Back to top ↑
Omnia conjungo.translation
Sartor Acidalij cesti nedique potentis
Omnia quo iungis, me quoque iunge meæ.

Mijn ambacht dat ghy siet dat is by een te voegen
Den hemel en de aerdt, en vvatter is daerin,
Met een genegentheyt, en liefelick genoegen.
Dat is het eygen werck van een volkomen min.
Ick naeye vvat ick mach de herten aen den ander
Die verre van een sijn. ick hechte vvatter leeft.
Soo datse nimmermeer en komen van den ander,
Met eenen soeten draet, die my mijn moeder geeft.

I’ay vuidé mon carquois, mes deux mains en sont lasses,
Jai change mon mestier pour celuy des Tailleurs;
Ores d’e un fil retors parles mains de trois Graces
Je sçai au petit point coudre ensemble les cœurs.
pb25thumb

Back to top ↑

Translations

Ik verbind alles.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.