Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ferrum est quod amant. [17]


he1613017pict

Back to top ↑
Ferrum est quod amant.translation
Cedite facundi, locupletes cedite. ferro
Ferres mollitur, atque amat inde virum.

Besiet eens Venus soon, hy staet van alle sijden
Gewaepent als een helt, die zijnen vyandt jaecht.
Indien ghy vraecht, waerom? hy sal u self belijden,
Dat hy de dochters oock daer mede wel behaecht.
De een roemt op zijn goet, de ander op zijn boecken,
En treffelick verstandt: de derde vvel ter tael
Stelt voor al dat hy vvilt. maer seker dat zy soecken,
En daer zy meest naer staen, is yser ende stael.

L’vn vante son scavoir, & l’autre sa noblesse,
L’vn ses riches thresors, & l’autre son credit
Mais en vain. Car le cœur d’vne ieune maistresse
Comme il est tout de fer parle fer s’amolit.
pb18thumb

Back to top ↑

Translations

Staal is wat zij liefhebben.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.