Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Puer denuo. [18]


he1613018pict

Back to top ↑
Puer denuo.translation
Mitte mares animos, ac paullum desipe. voti
Compos fiet Amans, si puer alter erit.

Het loose Venus kindt, gelijck de kinders plegen
Die noch onnoosel sijn en loopen in den rock,
Heeft yevers uyt den hoeck een houten peerdt gekregen.
Het peerdt dat hy berijt is eenen besem stock.
Let hier, ô Minnaer, op, indien ghy vvilt beerven
Het gene dat ghy soeckt, eer ghy het spel begint.
Want sonder sot te sijn en sult ghy niet vervverven.
Die recht getroffen is, wordt vvederom een kindt.

Entre tant d’amoureux il est peu de prudence
Tel porte le beguin qui a barbre au menton
Tousiours par trop aimer on retourne en enfance,
Comme ce petit dieu qui cheuauche vn baston:
pb19thumb

Back to top ↑

Translations

Nogmaals kind.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.