Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sine fine. [12]


he1613012pict

Back to top ↑
Sine fine.translation
Non nisi perfecto reguiescit circinus orbe.
Sic sine fine meus durat & vrit amor.

Wat doet de kleynen Godt? wat heeft hy toch te schrijven
Beneden in het sandt! wat maeckt hy voor een werck?
Hy keert de passer om. het een been siet ghy blijven,
Het ander gaen rontom, en trecken een rondt perck.
De circkel die ghy siet, is toe van alle sijden:
Men siet geen endt in hem, oock isser geen begin.
Soo gaet het oock met ons. wy blijven in het lijden.
Die eens quam in ons hert, die vvoonter altijdt in.

Vois tu par le compas ceste ligne arsondie?
Le point qui faict sa fin perd son commencement.
Cil qui entre en amour ce oublie la sortie,
Pour ne voir son chemin on laueugle en entrant.
pb13thumb

Back to top ↑

Translations

Zonder einde.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.