Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Dum colo fœminam, hoc fio. [3]


he1613003pict

Back to top ↑
Dum colo fœminam, hoc fio. translationtranslation
Non ego turpe putem deducere mollia fila:
Vidimus Herculeas pensa decere manus

Mijn vvijsheyt, mijn verstandt, is minder als tvvee oogen,
Daer word’ ick van geleyt : mijn hert, mijn groot gemoet ,
Mijn mannelijck gevvelt en kan sich niet vertoogen ,
Als ghy my, o Ionckvrou, de oorloch eens aen doet .
Ick worde dat ghy zijt. ick geef u lijf en sinnen,
Ick volge naer u doen. Godin, daer ick op bou,
Ick kom u zoo nae by , dat ick begin te spinnen,
En daer ick was een man, daer ben ick nu een vrou.

Ce n’estoit pas asses que mon ame insenseé,
Alast dessous tes yeux ma raison captiuant,
Devoir ma liberté par l’amour offenseé:
Je devien tel que toy ma dame en te servant.
pb4thumb

Back to top ↑

Translations

Als ik een vrouw vereer, word ik dat ook.
When I honour a woman, I become one.
Ik moet het maar geen schande vinden als een vrouw draden te spinnen. We hebben gezien hoe weefwerk ook Hercules’ handen niet misstond.
I should not feel any shame spinning threads like a woman. We have seen Hercules’s hands working on some nice threads as well.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.