Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ick buijgh en breeck niet [5]


h161105pict

Back to top ↑
Ick buijgh en breeck niet.
Al verght de Min my veel door stadich ongheval,
Hy moet my buyghen lang, eer hy my breken sal.

Fero non frangor. translationtranslation
Arcus ego facilis flecti non frangor Amoris:
Non me, qui curvat, rumpere parvus amat. translationtranslation

En endvrant on dvre. translation
Comme l’Archer son Arc sans rompre, bande & tire
Ainsi n’est surmonté l’Amant par le martyre. translationBack to top ↑

Translations

Verdragen doe ik, breken niet.
I bear, I do not break.
Ik, de Boog van Amor, makk’lijk buigbaar, ben onbreekbaar:
’t Knaapje dat mij kromt, wenst geenszins mij te kraken.

I am Cupid’s bow, easy to bend but not easily broken.
The youngster who is curving me does not like to make me snap.

Al verdragend, houdt men stand.
Zoals de Boogschutter zijn Boog spant en schiet zonder hem te breken,
Zo wordt de Minnaar door marteling niet overwonnen.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.