Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Van branden blinckt hy. [4]


h161104pict

Back to top ↑
Van branden blinckt hy.
Van Minnaers daden claer ’tgherucht volmondich spreeckt,
Wanneer der Minnen vlam een edel hart ontsteeckt

Ardet et inde nitet. translationtranslation
Non licet obscuro, nisi cùm perit, esse calori.
Nemo, nisi ignotis notus, amanter amat. translationtranslation

Amovr vaillant. translation
Un flambeau allumé monstre alors sa lumiere
Et qui aime c’est or qu’il a l’ame guerriere. translationBack to top ↑

Translations

Het brandt en daardoor straalt het.
It burns and hence it shines.
Nimmer mag een vuur, tenzij als ’t uitsterft, donker zijn.
Slechts wie uit onbekendheid zich bekend maakt, minnekundig mint.

It is impossible for heat to be obscure, unless it dies.
Nobody, unless known to the unknown, loves like a lover.

Dappere liefde.
Een flambouw vertoont eerst haar licht als zij aangestoken is,
En wie liefheeft, bezit pas een krijgshaftig gemoed.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.