author Meertens, P.J.
main title Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw
short title Meertens, Letterkundig leven in Zeeland
place Amsterdam
date 1943


References to this book in the EPU editions, grouped by book: