author Bakker, C.
main title Volksgeneeskunst in Waterland. Een vergelijkende studie met de geneeskunst der Grieken en Romeinen
short title Bakker, Volksgeneeskunst
place Amsterdam
date 1928


References to this book in the EPU editions, grouped by book: