Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Iucundum spirat odorem [37]


v161537pict

Back to top ↑
IVCVNDVM SPIRAT ODOREM.translationtranslation
2. Cor. 2.
Christi bonus odor sumus.translationtranslation[Bible, 2 Corinthians 2:15]

Basil.Mag.in Hexaëm.
Vnguentum suaue & optimum est Amor Dei, quo
pestes mentis curantur, & cordis oculi illuminantur.translationtranslation

Cant. 1
Trahe me post te, curremus in odorem vnguento-
rum tuorum.translationtranslation[Bible, Song of Solomon 1:4]
[Bible, Song of Solomon 4:10]

Bernard.in 6. Cant.
Qui pascitur inter lilia: quia Christus candore &
odore virtutum quæ ex amore proueniunt, delectatur;
vt candor ad conscientiam, odor ad famam pertineat.translationtranslation[Bible, Song of Solomon 6:3]

August. in Psal. 44.
Filiæ regum delectant sponsum odore vestimento-
rum; quia fideles animæ, quæ Apostolis prædicanti -
bus natæ sunt, odore sancto qui ex amoris operibus la-
tè diffunditur, Christum delectant.translationtranslation

Es pomo contra la peste
La fragrançia del Amor
Segun conorta su olor. translation

Een balsem is Godts liefde soet,
Die alle krenckten kan ghenesen,
Die wt de ziel, en wt t’ghemoet,
En wt het lichaem sijn gheresen:
Treckt my in balsems reuck naer dy,
Ghy die mijn ziele kunt verstercken,
Verdrijft der sonden pest van my,
Dat ick v diene met goe wercken.

Les baumes d’Inde & d’Arabie
A ceslui-cy ne sont esgaus,
Qui guerit toute maladie,
Et nous deliure de tous maus.
Dont (ô Seigneur) veuillez m’en paistre
Afin qu’auec ce sainct odeur,
De tous pechez ie me depestre,
Et n’ay rien que vous dans le cœur. translationBack to top ↑

Translations

Zij verspreidt een zoete geur.
Love exudes a pleasant aroma
Wij zijn een aangename geur van Christus.
We are Christ's good aroma
De Liefde Gods is een zoete en voortreffelijke zalf waardoor ziekten van de geest worden genezen en de ogen van het hart worden verlicht.
The love of God is a sweet ointment and the best, by which the diseases of the mind are cured and the eyes of the heart are illuminated.
Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden naar de geur van uw oliën.
Draw me along behind you, we will run into the aroma of your ointments.
Die te midden der leliën weidt: Christus schept behagen in de zuivere geur van deugden die uit liefde voortkomen, zodat de zuiverheid op het geweten, de geur op de reputatie betrekking heeft.
'Who feeds among the lilies': because Christ rejoices in the sheen and the aroma of the virtues which come forth from love. Consequently, 'sheen' refers to conscience, 'aroma' to reputation.
De prinsessen verblijden hun bruidegom met de geur van hun kleding, zoals trouwe zielen die in de tijd dat de apostelen preekten, Christus verblijden met hun heilige geur die zich uit de werken der liefde wijd verspreidt.
The daughters of kings delight the betrothed by the aroma of their clothes: because the souls of the faithful, who were born when the Apostles' were preaching delight Christ by the holy aroma that spreads widely through the works of love.
De welriekende geur van de Liefde is een parfum tegen de stank, haar geur geeft ook troost.
De balsems van India en Arabië zijn niet zo goed als dit dat elke ziekte bestrijdt en ons van onze kwalen bevrijdt. O Heer, wil mij daarin weiden [daarmee voeden] dat ik me met deze heilige geur van alle zonden bevrijd en in mijn hart niets dan U heb.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: